ผลประเมิน

google        youtube       พ.ส.ว.     ส.พ.ม.11

คำอธิบายรายวิชาและโครงสร้าง  อยู่ในระดับ ดี
บทเรียน อยู่ในระดับ ดี
บทเรียนใบงาน อยู่ในระดับ ดี
วิทยากรน้อย  อยู่ในระดับ ดี

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s