เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ

google           youtube               พสว                    สพม11

เรื่อง   เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ      

                บทนิยาม   กำหนดให้  a เป็นจำนวนจริง  n  เป็นจำนวนเต็มที่มากกว่า  1

และ  รากที่ n ของ a  เป็นจำนวนจริง  จะได้ว่า aยกกำลัง1 ส่วน n=รากที่ aของ n

บทนิยาม        ให้ m ,n  เป็นจำนวนเต็มบวก ถ้า a  เป็นจำนวนจริงที่ไม่เท่ากับ 0

และ  หาค่า     = aยกกำลังลบmส่วนn = 1ส่วนaยกกำลังmส่วนn

บทนิยาม        ให้  a  เป็นจำนวนจริง

m และ  n  เป็นจำนวนเต็มที่  n >  o  และ  mส่วนn  เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ  จะได้ว่า

aยกกำลังmส่วนn  =   aยกกำลัง1 ส่วน nยกกำลังm =รากที่nของaยกกำลังm

เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ                                                                                                                                        

ให้  a   และ  b   เป็นจำนวนจริง

m  และ    n   เป็นเลขชี้กำลังที่เป็นจำนวนตรรกยะ

1.  am     an  =    am  + n

       2.    am     an  =    am  –  n

       3.    am     bm  =    (a     b )

 555

6

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s