ครอบครัว

google                      youtube                   พสว                    สพม11

 

11122012828

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติครอบครัว

บิดาชื่อ:นายศรชัย ศรีทอง อายุ43ปี
อาชีพ:ทำสวน

มารดาชื่อ:นางสุภาวรรณ ศรีทอง อายุ41ปี
อาชีพ:ทำสวน

พี่สาวชื่อ:นางสาววรัญญา สมประสงค์ อายุ22ปี
อาชีพ:กำลังศึกษาอยู่ปริญญาตรี

ดิฉันชื่อ:นางสาวกัญญาลักษณื ศรีทอง อายุ17ปี
อาชีพ:กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s